Online sedan 1993.

Mumiemonstret

QR, pärlplatta och Geocaching

Jag har upptäckt att det gär att lägga QR-koder som pärlplattor. Det passar bra i geocaching som en extra gåta att lösa i en mysterie-cache. Nuförtiden med Google får man aldrig tro att man är först med nånting, men även om jag har sett exempel på cachar med QR-pärlplattor på nätet så har jag aldrig sett någon som låter läggandet av pärlplattan vara en del av uppgiften!

Det är en lätt match, lämplig att utföra ute i det fria, om man bara har tillräckligt lite data så att QR-koden blir liten.

Storleken

En Version 1-kod är 21x21 pixlar, en Version 2-kod är 25x25 pixlar och en Version 3-kod är 29x29 pixlar, exakt lika stor som en normal pärlplatta. Men eftersom det krävs ett tyst utrymme (marginal) runt koden är den storleken olämplig. Återstår 21x21 eller 25x25. En 21x21-platta kan läggas på runt 8 minuter (se nedan) vilket känns som en lagom längd för detta delmoment i pussellösningen.

Felkorrigeringsnivån

Vi vill lagra så lite data som möjligt i QR-koden av två skäl. Dels krymper förstås QR-koden ju mindre data man har, dels kan man, med samma storlek på koden, använda en högre felkorrigeringsnivå. Mina första tester har mot förmodan inte kunnat belägga att en hög felkorrigering gör det lättare att läsa av koden. Faktorer som belysning, oskärpa och avläsningsvinkel har mycket större betydelse. (Det går oftast lättare att scanna av pärlplattan om den inte är i fokus!) Men de tester jag har gjort är väldigt begränsade jämfört med ljusförhållanden i naturen, och det kan åtminstone inte skada att alltid välja den högsta felkorrigeringen som inte resulterar i en större kod.

Dataformatet

Vi vill att koden ska innehålla koordinater. Att köra strängen “N59.31705, E18.07818” i en QR-generator ger troligen en 21x21-kod men det ligger precis på gränsen och vi kan bara använda den sämsta felkorrigeringsnivån. Genom att ge en ledtråd av typen “xxxxyyyy, N 59° 17,2xxxx, E 17° 45,3yyyy” har vi fått en hög upplösning med väldigt lite data i QR-koden och kan använda högsta felkorrigeringsnivån.

Om vi lika gärna kan köra med dålig felkorrigering är det förstås trevligare om koden innehåller hela koordinaterna. Men ett tredje alternativ är den standardiserade datatypen för koordinater. I praktiken kan man i kodgeneratorn mata in vanlig text i formatet GEO:59.3145,18.0687 och få en 21x21-kod som automatiskt tolkas som koordinater av scannern. Om det sedan går att associera dessa koordinater med en caching-app återstår att undersöka. Observera att GEO måste stå med stora bokstäver för att kodningen ska bli tillräckligt effektiv, dessutom kan man bara ha fyra decimalers noggrannhet, dvs knappt tio meter. Kan man placera sin cache ganska fritt är det förstås lätt att välja en koordinat som har få decimaler.

Genvägar för läggaren

För att skapa maximalt nöje och minimal irritation kan en del av pärlplattan göras färdiglagd så att inte varje geocachare måste börja om från början. En droppe cyanoakrylat (sekundlim) i mitten på en lagd pärla räcker för att den ska sitta fast. Som minimum bör man nog fixera de tre positioneringsrutorna i hörnen och kanske även tajming-raderna (se bild) för att skapa struktur åt läggningsarbetet. Eftersom dessa är konstanta kan man då även byta QR-kod utan att behöva göra om pärlplattan. Det som återstår på en 21x21-platta när positioneringsrutorna och timing-raderna är fixerade tar ungefär 8 minuter för en person att lägga, från det att man vet mönstret.

Gåtan

Vi kan förstås inte ha ett papper rakt upp och ner som visar hur pärlorna ska ligga eftersom det då blir möjligt att scanna detta papper direkt. I stället får man skapa en gåta som ger mönstret. Här kan cacheägarens kreativitet blomstra. Bara ett par exempel:

Gåtan kan vara matteuppgifter som ger femsiffriga svar, där udda siffror i svaret ska ha en pärla. Genom att ha hela pärlplattan fixerad utom utrymmet mellan de två översta positioneringsrutorna finns det en 5x6-rektangel att fylla i, motsvarande sex sådana tal. (Den sjunde raden innehåller tajming-raden och är alltid 10101.) Tänk dock på att felkorrigeringen här får den oönskade följden att inte alla pärlor måste ligga rätt. Om 2-3 pärlor ligger fel kan koden läsas ändå.

Ett annat exempel, som löser fusket med felkorrigeringen, är att låta varje tänkbart svar på gåtan motsvara ett block av pärlor. Har man exempelvis fyra frågor med tre svarsalternativ var, så kan varje fråga motsvara var sin given 3x3-yta i koden och varje svarsalternativ ett visst 3x3-mönster. Vill man att samma svarsalternativ ska vara rätt på flera frågor är det bara att leta upp ett mönster som återkommer flera gånger i koden. I bilden nedan är rätt lösning 1-B, 2-B, 3-D, 4-C. (Gåtan har en bugg: En QR-kunnig person skulle kunna räkna ut att B är rätt svar på fråga 1, med hjälp av tajming-raden.)

 

I båda dessa exempel kan nästan alla pärlor fixeras om man vill ha en väldigt liten pyssel-del. I min första myst använder jag en tredje metod där gåtan är enkel men pysslet viktigare.

Det finns säkert hundratals sätt att göra gåtor vars svar kan läggas i pärlmönster. Sätt igång!

Men såhär i början, skriv gärna i cachebeskrivningen var ni såg det först.

/ Filip

Version 1-kod med
GEO-data

Sex femsiffriga binära tal ska fyllas i